Εταιρική Ευθύνη

Στην Αμαθούς φροντίζουμε για το περιβάλλον, τους ανθρώπους μας και τις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε.  Δέσμευση μας είναι να λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία, να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο όσους χρειάζονται βοήθεια μέσα από έργα κοινωνικής συνεισφοράς και παροχής.

Η εταιρική μας ευθύνη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την νομοθεσία περιβάλλοντος, επιβεβαίωση ότι όλες οι δραστηριότητες μας είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων μειώνοντας την κατανάλωση και την επιβάρυνση στο περιβάλλον στο ελάχιστο δυνατό.

Η εταιρεία μας είναι ενεργός υποστηριχτής του United Nations Global Compact με πλήρη συμμόρφωση και δέσμευση στις δέκα αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 
Εξυπηρέτηση Πελατών

support@amathus.com

Designed & Powered By: GTdigital.eu